Rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego, stwierdzenie nieważności małżeństwa – trzy różne pojęcia, czy można ich używać zamiennie? Czy każde z nich jest prawidłowe?
Otóż nie. Jedynym właściwym terminem obowiązującym na gruncie prawa kanonicznego jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Polega ono na zbadaniu przez kompetentny sąd kościelny w trybie procesowym, czy dane małżeństwo zostało zawarte zgodnie z normami określonymi przez prawo kanoniczne.
Błędne używanie tytułowych sformułowań wynika z ich potocznego brzmienia, jak również z błędnego uznania ich tożsamości z rozwodem cywilnym, bądź cywilnym unieważnieniem małżeństwa. Należy zaznaczyć, że w Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów oraz nie unieważnia się ślubów kościelnych.