Wobec narastającego postępu, zmieniającej się sytuacji społecznej, cywilnoprawnej oraz religijnej, nadszedł czas zmiany przepisów kościelnego prawa małżeńskiego.

W „Aktach Konferencji Episkopatu Polski” z dnia 26 listopada 2019 roku, został opublikowany „Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”.

Ww. Dekret stanowi wyjaśnienie i uzupełnienie obowiązujących blisko trzydzieści lat przepisów prawa, zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz innych aktach prawnych, będących na gruncie polskim przepisami prawa powszechnego.

Celem nowych regulacji jest sprostanie wyzwaniom, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w obecnym czasie, uwzględniając m.in. możliwości zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi oraz nowe przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych-RODO.

Episkopat przekonuje, że wspomniany Dekret uwzględnia wyzwania przed jakimi stoi Kościół w Polsce. Wspomniano przy tym również o wzroście liczby małżeństw zawieranych przez Katolików z osobami wyznającymi inne religie. Nowe przepisy mają również regulować sytuację wynikającą z łatwości przemieszczania się osób, czy czasowych wyjazdów za granicę.

Należy wskazać, iż znowelizowane przepisy, jako wyjaśnienie oraz uzupełnienie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego- wejdą w życie i zaczną obowiązywać z dniem 1 czerwca 2020 roku.