Loading...

Przeszkoda niemocy płciowej

Czy niezdolność do współżycia małżeńskiego ze strony kobiety lub mężczyzny może skutkować nieważnością małżeństwa? Zgodnie z kan. 1084 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku niemoc płciowa uznana jest za przeszkodę zawarcia ważnego małżeństwa na gruncie prawa kościelnego. Czyni ona małżeństwo nieważnym z samej jego natury. Niemoc płciowa oznacza niezdolność do współżycia, która musi [...]

2020-03-21T22:06:18+01:0021 marca , 2020|

Przeszkoda wieku

Większość ludzi będących w wieku licealnym, nastoletnim, nie myśli jeszcze o zakładaniu rodziny czy ślubie, nie ma go nawet w planach. Jednak są wśród nas tacy, którzy dość szybko chcą wstąpić w związek małżeński i spełniać się w roli żony lub męża. Z uwagi na wagę sakramentu małżeństwa, prawodawca kościelny wprowadza w tym zakresie [...]

2020-03-21T20:35:59+01:0018 marca , 2020|

Brak bierzmowania a ważność ślubu kościelnego

Otrzymanie przez narzeczonych sakramentu bierzmowania (konfirmacji) nie stanowi o godziwości sakramentu małżeństwa. Zgodnie z nauką Kościoła poprzez bierzmowanie człowiek rozpoczyna dojrzalszy etap przeżywania swojej wiary, który konkretyzuje się w sakramencie małżeństwa. Stąd Kodeks Prawa Kanonicznego wymaga, z małymi wyjątkami, przyjęcia bierzmowania przed zawarciem małżeństwa. O tym, czy możliwy jest ślub kościelny bez bierzmowania, stanowi [...]

2020-02-11T17:08:46+01:0011 lutego , 2020|

Rok 2020, rokiem zmian dla narzeczonych

Wobec narastającego postępu, zmieniającej się sytuacji społecznej, cywilnoprawnej oraz religijnej, nadszedł czas zmiany przepisów kościelnego prawa małżeńskiego. W „Aktach Konferencji Episkopatu Polski” z dnia 26 listopada 2019 roku, został opublikowany „Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”. Ww. Dekret stanowi wyjaśnienie i uzupełnienie obowiązujących blisko trzydzieści [...]

2020-03-21T20:56:23+01:0030 grudnia , 2019|

Tytuły nieważności małżeństwa

Procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli potoczenie zwanego „rozwodu kościelnego”, nie jest tożsama z procesem jaki występuje w przypadku rozwodów cywilnych. Sytuacje, w których małżonkowie faktycznie się rozstali i tam gdzie został orzeczony rozwód cywilny, nie mogą stanowić podstawy rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Orzeczenie nieważności małżeństwa musi się opierać na konkretnym tytule prawnym. Na [...]

2019-12-03T12:53:11+01:003 grudnia , 2019|

“Rozwód kościelny”, “Unieważnienie ślubu kościelnego”, a może “Stwierdzenie nieważności małżeństwa”?

Rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego, stwierdzenie nieważności małżeństwa - trzy różne pojęcia, czy można ich używać zamiennie? Czy każde z nich jest prawidłowe? Otóż nie. Jedynym właściwym terminem obowiązującym na gruncie prawa kanonicznego jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Polega ono na zbadaniu przez kompetentny sąd kościelny w trybie procesowym, czy dane małżeństwo zostało zawarte zgodnie z [...]

2019-12-03T12:51:55+01:003 grudnia , 2019|